Bastiaanse Paard & Training

Doel

Wil je graag de capaciteiten van jou en jouw paard optimaler leren benutten? Respect voor een paard, zoeken naar de beste weg voor het gewenste doel en veel geduld met mens en dier is mijn motto als trainer en coach.

Voor de ene ruiter is het ultieme doel een zo hoog mogelijk niveau bereiken in de dressuurbaan, terwijl een andere ruiter zich als doel heeft gesteld zo te leren paardrijden zodat een buitenrit maken ontspannen en genieten is. Welk doel je jezelf ook gesteld hebt, de weg er naar toe zal gaan met pieken en dalen. Voor mij als ORUN niveau 4 instructeur is het allereerst belangrijk vast te stellen wat het doel is en hoe daar naar toe te werken. De weg naar dat doel wordt dan onderverdeeld in kleinere doelen zodat training stapsgewijs gaat. Daarna wordt gekeken naar de combinatie ruiter-paard. Wat zijn de capaciteiten van ruiter en paard afzonderlijk en gezamenlijk.

Wedstrijdvoorbereiding
Door het evalueren van dressuurtrainingen thuis en voorgaande wedstrijden en door rekening te houden met de persoonlijkheid van de ruiter gaan we de meest ideale wedstrijdvoorbereiding formuleren. Hoe lang en op welke manier werk je bijvoorbeeld je paard los voorafgaand aan de dressuurproef en heel belangrijk, had deze voorbereiding het gewenste effect?

Maar ook zaken als "op welke manier train ik mijn paard in de periode voor en na een wedstrijd en waar en wanneer kan ik het beste op wedstrijd gaan?" komen in deze trainingen aan de orde. Ieder mens en ieder paard is anders. Elke ideale wedstrijdvoorbereiding is dus anders. De uitdaging van wedstrijdtraining is tussen de steeds wijzigende omstandigheden tijdens wedstrijden patronen te gaan herkennen en daarop te leren anticiperen. Zodat de voorspelbaarheid van succes tijdens wedstrijden groter wordt.

Lies Bastiaanse met Sonja (stermerrie van Neostan)

Foto: foto4u

Coaching kinderen
Paardrijdinstructie geven aan kinderen is uitdagend en steeds weer een verrassing omdat elke training voor kinderen een ontdekkingsreis te paard is. Doordat kinderen makkelijk de bewegingen van een pony aanvoelen leren ze makkelijker mee te gaan met die bewegingen dan een volwassen persoon die leert paardrijden. Vertrouwen, plezier en structuur geven en vermijden dat kinderen gespannen en angstig worden, zijn kernzaken tijdens de trainingen aan kinderen door Bastiaanse Paard & Training.

Heel erg belangrijk voor kinderen is dat ze rijden op een voor hen geschikte pony. “Geschikte pony” is een moeilijk te definiëren begrip maar eenvoudig gezegd moet de pony passen bij de rijervaring, leeftijd, lengte en karakter van het kind zodat ze een eenheid vormen. Bijna net zo belangrijk is een zadel dat passend is voor de combinatie pony en kind.

Jonge kinderen leren spelenderwijs en zijn nog weinig prestatiegericht. Centraal in de training staat dan het ontwikkelen van gevoel en balans op een speelse wijze met allerlei eenvoudige spelletjes. Wat oudere kinderen leren tijdens de trainingen fijnere bewegingen en coördinatie, maar ook hier blijft vertrouwen geven en plezier maken belangrijk.

Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van pionnen die dienen om de kinderen meer oriëntatiepunten in de rijbaan te geven. Ze markeren bijvoorbeeld X of worden gebruikt voor het rijden van wendingen of een slalom. Hindernismateriaal zoals staanders en balken worden gebruikt voor eenvoudige hindernissen of een behendigheidsparcours. Veel afwisseling in de training zorgt dat kinderen van alle disciplines iets mee krijgen en leren. Dus dressuur afwisselen met het springen van eenvoudige hindernissen en het spelen van behendigheidsspelletjes. Paardrijden moet een feest zijn waarbij leren als vanzelf gaat!

© Lies Bastiaanse

Werkwijze
Een training bij Bastiaanse Paard & Training wordt individueel of groepsgewijs gegeven. Gedurende een training komen de volgende onderdelen aan bod:

Evaluatie training thuis: hoe verliep die training en tegen welke moeilijkheden loop je aan.
Warming up
: het paard op werktemperatuur brengen en loswerken.
Training: met een vooraf gesteld doel. Dit doel kan afhankelijk van de situatie aangepast worden.
Ontspanningsmomenten: waarbij de training tot dan toe kort besproken kan worden.
Cooling down: ontspanning na training en tegengaan van onnodige spierpijn bij het paard.
Huiswerk / nabespreken: wat was het resultaat van de training en hoe nu thuis verder werken

Lies Bastiaanse met Dilara (V:Lord Leatherdale)

Foto: Linda Kappert

Proefgerichte wedstrijdtraining
Deze training is specifiek gericht op het rijden van dressuurwedstrijden waarbij ik mijn ervaring als amazone en jurylid tot en met de klasse ZZ-L dressuur gebruik. De training bestaat uit proefgerichte training en training van wedstrijdvoorbereiding.

Het onderdeel proefgerichte training is bedoeld om met vaardigheden uit de dressuurtraining zo optimaal mogelijk een dressuurproef te kunnen rijden. Dressuur in de paardensport is een jurysport. Belangrijk dus om te weten welke beoordelingscriteria een jury hanteert bij de beoordeling van de oefeningen en figuren van een dressuurproef. Tijdens de proefgerichte training besteden we daarom niet alleen aandacht aan het rijden van de proef zelf maar ook aan de bewustwording wat er gedurende de proef daadwerkelijk gevraagd wordt van ruiter en paard.

Herkenbaar voor velen is het “meedenken” van hun paard in de proef. Het paard heeft de proef al vaker gereden, weet wat er komen gaat en volgt alvast zijn eigen ideeën. Dat meedenken levert de ruiter nogal eens verrassingen op. In deze training leggen we daarom de nadruk op herhaling van onderdelen en behoud van controle door het paard steeds op de aanwijzingen van de ruiter een onderdeel in te laten zetten.

Arbeid aan de hand
Ook zonder dat je op een paard zit, kun je hem trainen. Je kunt hem onbelast, dus zonder ruitergewicht, aan de lange lijnen trainen als aanvulling of voorbereiding op de training onder het zadel.

Of je kunt hem leren hoe hij zich goed moet gedragen in de omgang met jou, de hoefsmid en de dierenarts.

Een paard trainen aan de enkele of dubbele longeerlijn is een kunst op zich. Je kunt veel variatie in deze training aanbrengen en het kan hiermee een mooie aanvulling op de training onder het zadel zijn. Bastiaanse Paard & Training verzorgt trainingen longeren aan de enkele en dubbele longe voor beginners en meer gevorderde cursisten. Je kunt hierbij jouw eigen materialen gebruiken maar voor de duur van de training kunnen er als kennismaking ook materialen in bruikleen verkregen worden. Je kunt hierbij denken aan een longeersingel, dubbele longeerlijn en verschillende bijzetteugels.


Houding en zit
De manier waarop wij op een paard zitten is van grote invloed op ons paard. Een soepele en ongedwongen zit is de basis van elke prestatie te paard. Vandaar ook het belang dat Bastiaanse Paard & Training hecht om in alle omstandigheden goed te leren blijven zitten op een paard.

Al heel wat jaar geleden heeft men bedacht dat de houding en zit van een ruiter makkelijker te verbeteren is als de ruiter zich alleen op zijn zit hoeft te concentreren en zich niet veel bezig hoeft te houden met bepalen van richting en tempo. Vandaar dat verbeteren van houding en zit van de ruiter tijdens een training aan de longeerlijn heel effectief is.

Door het uitvoeren van verschillende oefeningen in het zadel wordt de balans van de ruiter vergroot. In een aantal sessies van steeds maximaal 30 minuten kan al een grote sprong voorwaarts gemaakt worden door de ruiter. Langer dan een half uur specifiek trainen op houding en zit is minder effectief omdat daarna de spieren vermoeid raken en de concentratie afneemt. Tijdens de zitles loopt het paard bijgezet aan de longeerlijn in stap, draf en galop en zit de ruiter met of zonder beugels in het zadel. De ruiter beschikt niet over teugels maar wel over een band die hij kan vastpakken als hij zijn balans dreigt te verliezen.

Tijdens elke training, ook als dit niet een specifieke zitles is, wordt aandacht besteed aan de houding en zit van de ruiter.

Vaak vergeten
Coachen bij Bastiaanse Paard & Training gaat verder dan aanwijzingen geven tijdens een training. We willen van ons paard dat hij zijn best doet voor ons, maar dan moeten we zorgen dat we de materialen waarmee we ons paard trainen passend zijn voor de situatie en het paard. Dus welk harnachement gebruiken we en heel erg belangrijk, past al het harnachement goed.

Advies over hoef- en gebitsverzorging wordt niet vergeten.

De trainingen worden verzorgd op uw eigen locatie. Naast een uurtarief wordt er een kilometervergoeding in rekening gebracht. Trainingen duren 30 of 60 minuten. De minimale duur van de training per locatie is 60 minuten.