Bastiaanse Paard & Training

Advies op Maat
Waarom advies van Bastiaanse Paard & Training?

Een succesvol afgeronde HBO-opleiding Paardenhouderij, een volledig afgeronde ORUN-opleiding, vele jaren praktijkervaring en het volgen van aanvullende cursussen heeft ervoor gezorgd dat een advies niet alleen deskundig en compleet is, maar dat je vooral een praktisch antwoord krijgt op jouw vragen. Een advies waar je wat mee kunt in de praktijk.
Gedrag
Hoe een paard zich gedraagt is van velerlei factoren afhankelijk. Erfelijkheid, opvoeding, voeding, stalmanagement en hoe je een paard benadert bijvoorbeeld zijn factoren die meespelen in hoe een paard zich uiteindelijk gedraagt naar soortgenoten en de mens. Een aantal factoren liggen in het verleden en moeten als vaststaand worden beschouwd, maar veel gedragingen zijn in meer of mindere mate veranderlijk. Gelukkig kunnen training en/of kleine of grotere aanpassingen aan de leefsituatie een niet meewerkend paard veranderen in een "mak schaap".

Huisvesting
De plaats waar een paard gehouden wordt is van grote invloed op hoe een paard zich gedraagt en op welke manier hij inzetbaar is voor training. Er zijn veel variaties mogelijk in huisvesting. Dan moet je niet alleen denken aan het stalsysteem, maar ook aan bewegingsmogelijkheden in weiland of paddock. Wat is de meest ideale huisvesting voor een paard wanneer je rekening houdt met wat je van hem wilt en wat de omstandigheden zijn? Die vragen worden beantwoord in een advies over huisvesting.

Kennisbank: STAL en WEIDE

Voedingsadvies
Niet alleen voor ons is voeding belangrijk om fit te zijn, ook jouw paard heeft baat bij de juiste voeding. Er moet balans zijn tussen de hoeveelheid energie, vitamines en mineralen die een paard verbruikt voor onderhoud van zijn lichaamsfuncties en beweging en de hoeveelheden die hij daarvan binnen krijgt.

Een voedingsadvies is voor een individueel paard of een grotere groep paarden. We gaan samen met jou kijken wat de uitgangssituatie van jou en jouw paard is en op welke vragen je antwoord wil hebben.
Aan de hand van deze informatie wordt een praktisch voerschema opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid energie en vitamines die jouw paard nodig heeft. Daarnaast wordt gekeken of de voeding voldoende structuur bevat en wordt rekening gehouden met de vertering van het paard.

Kennisbank: VOEDING